26 November, 2018
Crowne Plaza Bahrain, Manama, Bahrain